| Napište nám | Odkazy | Klientský portál |

Vyhledávání v registru
České národní banky:


Najít pojistitele dle SPZ:


Kontrola tachometru
vozidla:


CNW:Counter

Postup při pojistné události při jízdě automobilem s platností od 1. ledna 2009

Od 1. ledna 2009 nabyla účinnost novela zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu provedená zákonem č. 274/2008 Sb.

Pro řidiče vozidla se mimo jiné mění povinnosti v případě dopravní nehody. Pokud není Policie ČR přítomna u dopravní nehody, jsou účastníci nehody povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky, identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci nehody musí záznam podepsat a neprodleně předat pojistiteli. Záznam o dopravní nehodě je nutné vždy sepsat na euroformuláři záznamu o dopravní nehodě, který jsou řidiči povinni vozit v autě s sebou. V případě, že dojde ke ztrátě tohoto formuláře, bude vydaný nový.

.......jednotný evropský formulář "ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ" ke stažení.

.......návod k záznamu o dopravní nehodě.

Jak používat formulář "Záznam o dopravní nehodě"

Formulář "Záznam o dopravní nehodě" plně odpovídá modelu vytvořenému Comité Européen des Assurances (CEA ). Je vytvořen pro uplatnění při všech dopravních nehodách; slouží k záznamu skutkového stavu a pro jeho vyplnění není potřeba dohoda o otázce zavinění. Mohou být uvedeny i protichůdné výpovědi, v nutném případě i na zvláštním listě. Má-li druhý účastník nehody tentýž formulář schválený Comité Européen des Assurances , ale v jiné řeči, jsou tyto formuláře stejné. Může si proto jeho obsah bod po bodu na základě vlastního formuláře přeložit . Z toho důvodu jsou jednotlivé body očíslovány .

Jak vyplnit formulář "Záznam o dopravní nehodě

1. Používejte jen jednu sadu formulářů pro 2 zúčastněná vozidla ( dně sady pro 3 zúčastněná vozidla atd.). Není důležité, kdo formulář dodá a vyplní . Použijte propisovací tužku a pište tak, aby byly čitelné i kopie .
2. Při vyplňování "Záznamu o dopravní nehodě" dávejte pozor na následující upozornění:
otázky v bodě 8 se vztahují na Vaše doklady o pojištění (číslo dokladu o pojištění odpovědnosti, zelené karty), otázky v bodě 9 se vztahují k Vašemu řidičskému průkazu označte přesně místo střetu (bod 10)
označte křížkem tu variantu (1-17), která se týká Vaší nehody (bod 12) a na konci uveďte počet Vámi označených políček vyhotovte nákres nehody (bod 13 ).
3. Nezapomeňte uvést eventuální svědky nehody, jejich jména a adresy, zejména pokud se Váš názor liší od ostatních účastníků nehody .
4. Podepište Záznam o dopravní nehodě a nechte jej podepsat i druhého řidiče . Jeden výtisk předejte druhému účastníkovi a ponechte si druhý za účelem předání Vašemu pojistiteli.
Po vyplnění formuláře při oznámení nehody pojišťovně nezapomeňte uvést, kde a kdy by mohlo být vozidlo prohlédnuto odborníkem, formulář předejte bezodkladně příslušné pojišťovně .

SPOLEČNOST MV s.r.o. je členem
Komory pojišťovacích zprostředkovatelů


Partnerské weby:

Autolakovna Nase bydleni
Člen Komory pojišťovacích zprostředkovatelů